podgląd wydruku drukuj

20. edycja konkursu Grand Press

Od 1 października można zgłaszać prace do konkursu Grand Press 2016 organizowanego przez miesięcznik „Press”. W ramach konkursu jury przyzna nagrody za najlepsze materiały dziennikarskie mijającego roku, a kolegia redakcyjne wybiorą Dziennikarza Roku 2016.

Grand Press - największy konkurs dziennikarski w Polsce - w tym roku obchodzi 20-lecie. Od początku organizuje go redakcja magazynu „Press”. Konkurs składa się z dwóch podstawowych części: wyboru najlepszych materiałów dziennikarskich oraz wyboru Dziennikarza Roku.
W tym roku po raz kolejny zostaną też przyznane nagrody: Grand Press Digital i Grand Economy oraz Nagroda im. Bohdana Tomaszewskiego.
Zgłoszenia materiałów do nagród Grand Press przyjmowane będą do 3 listopada br . Ocenione zostaną materiały prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe, które zostały opublikowane albo wyemitowane w mediach, w języku polskim, między 1 listopada 2015 roku a 31 października 2016 roku . Można je zgłaszać w kategoriach: News, Dziennikarstwo śledcze, Publicystyka, Reportaż (prasowy, radiowy, telewizyjny), Wywiad, Dziennikarstwo specjalistyczne.
Nagrodę Grand Press Digital otrzyma dziennikarz lub redakcja, która wykazała się innowacyjnym podejściem w wykorzystaniu nowoczesnych technologii w pracy dziennikarskiej. Zwycięzcę tej nagrody wskaże redakcja „ Press” po konsultacji ze specjalistami z branży mediów.
Nagrodę Grand Press Economy otrzyma dziennikarz lub redakcja wyróżniający się profesjonalizmem, rzetelną i obiektywną prezentacją tematów ekonomicznych. Tę nagrodę przyznaje również redakcja „Press” po konsultacji środowiskowej.
Nagrodę im. Bohdana Tomaszewskiego miesięcznik „Press” ustanowił w porozumieniu z Fundacją im. Bohdana Tomaszewskiego. Otrzyma ją dziennikarz sportowy mający doskonały warsztat dziennikarski, prezentujący elegancję w posługiwaniu się językiem polskim oraz wysoką kulturę zawodową i osobistą.
Natomiast już po raz 20. kolegia redakcyjne polskich mediów wybiorą Dziennikarza Roku. Kandydatów mogą zgłaszać do 6 grudnia .

 

FAQ – najczęstsze pytania dotyczące nagród Grand Press

1/ Czy zgłoszone prace muszą być z jednej kategorii, czy jeden autor może zgłaszać materiały w różnych kategoriach?

ODP. Warunek regulaminowy jest taki, że jeden autor może zgłosić tylko trzy materiały, natomiast czy wszystkie zgłosi w jednej kategorii, czy rozłoży je na kilka kategorii, zależy od niego.

2/ Czy prace może zgłaszać także redakcja?

ODP. Tak, zgłoszenia do nagród Grand Press może także przysłać redakcja, sama wybierając te materiały swoich dziennikarzy, które uznała za najlepsze. Przy czym w tym wypadku także obowiązuje warunek: maksimum trzy prace jednego autora.

3/ Co się stanie, gdy zarówno dziennikarz, jak i jego redakcja przyślą prace właśnie tego dziennikarza na konkurs?

ODP. Jeżeli łączna liczba prac jednego autora przekroczy trzy, jury będzie brało pod uwagę tylko trzy jego materiały – samo decydując, które ocenia. Reszta zostanie zdyskwalifikowana. Dlatego lepiej, by dziennikarze i redakcje informowali się nawzajem o tym, kto zgłasza prace.

4/ Czy jeśli dziennikarz pracował nad jakimś tematem dłuższy czas i powstało z tego kilka materiałów, może je zgłosić wszystkie jako cykl? Czy cykl też jest ograniczony do trzech materiałów?

ODP. Jako cykl można zgłosić maksymalnie pięć materiałów – o ile rzeczywiście zarówno ich tematyka, jak i kolejność publikacji oraz charakter (widoczny początek, rozwinięcie sprawy i zakończenie) wskazują, że to jest cykl. Wtedy taki cykl uznawany jest za jedno zgłoszenie danego autora – czyli oprócz niego może zgłosić jeszcze dwa materiały.

Ale uwaga: jeśli cykl składa się z materiałów o nierównej jakości merytorycznej bądź przypadkowo ułożonych tekstów, jury zwykle wybiera tylko jeden materiał do oceny albo dyskwalifikuje cały cykl. Tak więc dobrze jest przemyśleć, czy rzeczywiście zgłaszać cykl, czy też wybrać od razu najlepszy materiał z niego.

5/ Co to jest pseudonim i co to?

ODP. Pseudonim umożliwia jury obiektywniejszą ocenę zgłoszonego materiału w pierwszym etapie oceny. Dlatego ze zgłoszonego materiału należy usunąć dane o autorze i podpisać je właśnie pseudonimem, np. „Kotek”. Następnie wszystkie dane o zgłoszonej pracy (szczegóły: regulamin) oraz dane autora i kontakt do niego należy wpisać do formularza zgłoszeniowego (jest dostępny na tej stronie), wydrukować wypełniony formularz i włożyć do osobnej koperty podpisanej „Kotek”. Pracę wraz z tą kopertą należy przesłać w jednej przesyłce pod adresem redakcji „Press”. Uwaga: do każdej zgłoszonej pracy należy wypełnić osobny formularz.

6/ Co zrobić z nazwiskami dziennikarzy (np. w stand-upach czy setkach) w materiałach telewizyjnych i radiowych? Wycinać?

ODP. Jeżeli udział dziennikarza bądź jego nazwisko jest integralną częścią materiału, nie należy niczego usuwać. W pozostałych przypadkach (klasyczne czołówki, tyłówki) należy usunąć nazwiska.

7/ Czy można przesyłać materiały e-mailem?

ODP. Nie można.

8/ Czy można zgłosić jeden materiał do kilku kategorii, jeśli nie jest się pewnym, którą wybrać?

ODP. Nie można. W takim wypadku praca może zostać od razu zdyskwalifikowana.

9/ Co to znaczy, że zgłoszenia będą przyjmowane do 3 listopada?

ODP. To znaczy, że najpóźniej 3 listopada należy dostarczyć zgłoszenie do redakcji „Press” w Warszawie bądź nadać na poczcie/kurierem. Decyduje bowiem data stempla pocztowego/terminu nadawania przesyłki. Lecz uwaga: jeśli poczta dostarczy pracę po terminie obrad jury preselekcyjnego, nie zostanie już ona przyjęta na konkurs. Dlatego radzimy: wyślij zgłoszenie jak najwcześniej, nie czekaj na ostatni dzień .

10/ Jeśli wygra praca, która ma np. dwóch autorów, obaj otrzymują po 1000 euro?

ODP. Nie. Nagroda Grand Press w każdej kategorii wynosi równowartość 1000 euro, w przypadku kilku autorów ta suma jest między nich dzielona.

11/ Jeśli nad jednym tematem pracowała redakcja prasowa i telewizyjna, wystarczy, jeśli zgłosi go jedna z nich?

ODP. Wystarczy, ale w kopercie z danymi muszą być wszyscy autorzy danego materiału, czyli z obu redakcji. Bywało już tak, że materiał przysłała gazeta, a potem okazywało się, że pracowała nad nim też telewizja – i wzajemnym żalom końca nie było.

 

 

Kulczyk Investments Grupa Żywiec MoneyGram Polska Google Nest Bank KGHM Samsung
© 2007 Grand Press. All Rights Reserved. Projekt i wykonanie: performer.pl